VERGOEDING

 

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op minstens 10 uren ergotherapie per kalenderjaar. Deze kosten tellen wel mee voor uw eigen risico.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit het aanvullende pakket meer dan 10 uren. Dit kunt u opzoeken in uw polis.

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.